Hvordan du har det er avhengig av hvordan du tar det!

Hva har det med magnesium å gjøre?

Markedet flommer over av magnesiumtilskudd, men kvaliteten varierer. Hvilken form bør magnesiumet være i, bør det være tabletter, pulver eller flytende? Det kan være vanskelig å vite hva man skal velge. 

Ulike former, ulikt opptak

Opptak av magnesium avhenger av flere faktorer. Lagre i kroppen, type magnesiumsalt og tilstedeværelse av andre næringsstoffer for å nevne noe.

Studier viser motstridende resultater når det kommer til opptak av de ulike magnesiumsaltene. Magnesiumoksid skiller seg imidlertid ofte ut negativt, og dette er dessverre den vanligste forbindelsen som blir brukt i kosttilskudd. Det som imidlertid ser ut til å påvirke mer er hvor godt magnesiumet ioniseres, og dette påvirkes av magesyre og form på tilskuddet. I tillegg kan en del andre næringsstoffer påvirke hvor mye av det ioniserte magnesiumet som faktisk tas opp. 

tilskudd kosttilskudd pulver sanomega sanmagnesium magnesiumhydroksid magnesium magnesiumtilskudd

 

Ionisering

Opptak av magnesium skjer i hovedsak når magnesiumet er ionisert. At magnesium er ionisert vil si at den er omgjort til sin aktive form. Magnesium blir ionisert av magesyre. Det er derfor viktig å ha nok magesyre når vi tar tilskudd av magnesium. Dette kan vi oppnå ved å ta tilskuddet sammen med et proteinrikt måltid. For eksempel middag. Det er også et poeng å ta magnesium som pulver eller eventuelt i flytende form fordi det lettere kommer i kontakt med magesyren enn piller eller kapsler. Piller eller kapsler kommer ofte over i tynntarmen før de løses opp. Hvis du opplever løs mage når du tar magnesium er det gjerne dette som har skjedd. 

Keep it simple!

I SanMagnesium bruker vi magnesiumhydroksid fra sjøvann. Hydroksid har en enkel reaksjonsvei i forhold til de andre magnesiumforbindelsene. Med andre ord ioniseres den lett. Når magnesiumhydroksid treffer magesyre dannes det vann av hydroksidioner og H+-ioner fra magesyren. Som resultat sitter man igjen med aktivt magnesium og vann.

Andre næringsstoffer hjelper til!

Vi har valgt å tilsette litt vitamin C i SanMagnesium. C-vitamin virker som en antioksidant og reduserer risikoen for utilsiktede reaksjoner mellom aktivt magnesium og andre reaktive stoffer i magen. På den måten vil mer magnesium forbli ionisert. Andre eksempler på næringsstoffer som kan fungere som synergister (stoff som øker enten opptak eller effekt av et annet stoff) for magnesium er vitamin B1, B6 og D, kalsium, kalium og sink. 

Vitamin B6 fungerer som en nøkkel til cellene, og øker celleopptaket av magnesium. På den måten kommer mer magnesium dit det skal - inn i cellene.